Kako sam skuvao istoriju

Kako sam skuvao istorijuKako sam skuvao istoriju

Milovan Mića Stojanović,  autor

Službeni glasnik, izdavač

„Dvostruki svetski šampion u kuvanju, Milovan Mića Stojanović, vodi vas kroz pet decenija kuvarskih čarolija koje su počele s Titom, Čerčilom, Staljinom, da bi se nastavile s carevima i kraljevima, Brežnjevom, Gadafijem i tri američka predsed-nika, s mnogim poznatim ličnostima poput Elizabet Tejlor i Sofije Loren, Rokfelera i Rotšilda. Svoje kuvarsko umeće začiniće vam partijom šaha s Karpovim, fudbalskom igrom sa Šekularcem i glumom s Ljubom Tadićem. Čovek koji je prome-nio istoriju srpskog i jugoslovenskog kuvarstva obradovaće vas sa 30 originalnih menija, preko 200 originalnih recepa-ta, desetak profesionalnih tajni i dve državne tajne. Pred vama je knjiga nastala iz velike želje (i potrebe) da potomstvu i čitaocima dočaram deo života i sačuvam od zaborava neka svoja najbolja jela i dela. Dok me pamćenje služi, da zabeležim sećanje na pojedine ljude i događaje u kojima sam učestvovao, ili sam im bio svedok. Sve što vam budem ispričao – ja sam video, kuvao i pojeo. Želeo sam iz svoje pozicije učesnika i svedoka mnogih važnih događaja da ispričam sve ono što zvanična istorija ili novinarstvo nije. Knjiga će vam otkriti kako sam se družio s Đanijem Anjelijem, vlasnikom „Fijata“, kako sam bio sekundant šahisti Karpovu, pratio kraljicu Elizabetu, učestvovao u promociji našeg filma Skupljači perja u Kanu, proveo veče s američkim predsednikom Niksonom, kuvao sa Sofijom Loren, pio s Ričardom Bartonom, bio gost kod Koče Popovića i Slobodana Miloševića, učio slikanje kod Save Radulovića, dobio blagoslov patrijarha Germana, bio sve-dok mnogih epizoda Titovog tajnog i javnog života.“
Milovan Mića Stojanović

Možete kupiti u svim bolje snadbevenim knjižarama.
Takodje preko interneta  link1 ili  link2 itd…

How i cooked history

Kako sam skuvao istorijuHow i cooked history

Milovan Mića Stojanović,  author

Službeni glasnik, publisher

“The double world champion in cooking, Milovan Mića Stojanović, takes us through five decades of general cooking magic that started with Tito, Churchill, Stalin, which continued with emperors and
kings, Brezhnev, Gaddafi and three US Presidents, with many famous figures such as Elizabeth Taylor and Sophia Loren, the Rockefellers and the Rothschilds. He will spice up his culinary mastery with a chess game with Karpov, a football game with Šekularac and acting with Ljuba Tadić. The man who changed the history of Serbian and Yugoslavian cookery will delight you with 30 original menus, over
200 original recipes, a dozen professional secrets and two state secrets. You are reading the book that came came from a great desire (and need) to conjure up a part of my life and save the
knowledge of some of my best dishes and work for my offsprings and readers. While my memory serves me, I want to record the memory of certain people and events in which I participated, or was their witness. Everything I tell you – I saw it, cooked and ate it. I wanted out of my positions as a participant and witness of many important events to tell all what the official history or journalism isn’t. This book will reveal to you that I was friends with Gianni Agnelli, the owner of “Fiat”, as I was Karpovs second chess players, accompanied by Queen Elizabeth, participated in the promotion of our
film Feather collectors in Cannes, spent the night with the American President Nixon, cooked with Sofia Loren, drank with Richard Burton, was a guest at Koča Popović and Slobodan Milošević, studied painting at the Sava Radulović, received the blessing of Patriarch German, witnessed many episodes of Tito’s secret and public life. ”
Milovan Mića Stojanović

You can buy it in any better stocked bookstores.
Also through the Internet  link1 or  link2 ect…